Walkthrough De Tas

Met dank aan:
- Javri
- Dirk Dooren, de schrijver van het spel

Het spel en een emulator zijn hier te downloaden:
http://www.nostalgia8.org/bbc.htm#amiga

Zorg ervoor dat het geluid van de computer aanstaat, als je het spel begint. Dit spel heeft namelijk geluid.

Je moet het spel, de emulator en de benodigde kick.rom hebben. Ga dan als volgt te werk om het spel te spelen:
1 Pak de emulator en het spel uit.
2 Installeer de emulator.
3 Start "winuae.exe" en als je een melding krijgt over "Kickstart", klik dan op "OK".
4 Klik Select Disk Image - Tas, De_Disk1.adf achter "Kies voor "Disk Drive DF0", hetzelfde geldt voor de 2e diskdrive met de 2e diskimage. Dan openen.
5 Ga naar "ROM".
6 Kies voor "Boot ROM File" de kick.rom.
7 Klik op "Start".
8 Wacht totdat het scherm met de tekst "DE TAS 1 MB Loading ..." verschijnt en je muziek hoort.

Als je "help" typt, krijg je gegevens. Je kunt het meer dan één keer gebruiken en als alle tekst geweest is, begint de tekst weer opnieuw. Op een gegeven moment zegt het spel iets over automerken die je moet typen om te stoppen. Dat werkt niet. "quit" typen werkt ook niet.
Linker "Alt" en "F4" gebruiken werkt wel om het spel te stoppen.

Er zijn vier mogelijkheden om te laden en vier om te saven:
"laad een", "laad twee", "laad drie", "laad vier" en "save een", "save twee", "save drie", "save vier". Opnieuw beginnen kan met "laad start". Je kunt je reactiesnelheid testen met "reaktie". Je moet
dan op een toets drukken, als je bijvoorbeeld een bel hoort. Als je wil, kun je "xyzzy", "pauze" en "score" typen en kijken wat er gebeurt.

Als je "cheat" typt, krijg je hints maar er staat een fout in. De rij "14 15 9 20 1 15 14" moet zijn "14 15 9 20 1 20 19". Als je van de cijfers letters maakt en de fout eruit haalt, staan er achterstevoren deze oplossingen:

Krona te weinig: kijk automaat
Vast in Camping: zwaai zaklantaren op strand
Vast in dorp: zwaai dollars
Doolhof in stad: vanaf station wzzn
Beambte dwars: wacht stap schip

In de duikboot in het spel vind je een codekaart. Op de codekaart staat:

1= CLOSE
2= GOLLEM
3= MAZZEL
4= SURE
5= FLY

Je bent een jongen, die met zijn ouders en een oudere zus op vakantie is op een camping in Zweden. Je begint het spel in je eigen tent op de camping. Je hebt een zaklantaren en een regenpak bij je. Er liggen in de tent een camera en een walkman. In de zaklantaren zit een batterij, die bijna leeg is. In de camera zit een batterijtje.

Typ:
bezit
kijk zaklantaren
pak batterij
kijk
pak camera
pak walkman
kijk camera
pak batterijtje
leg camera
o
n
w
kijk ouders
kijk bed
pak kip
o
z
z
w
kijk zus
kijk zweed
pak mes

Als je wil, kun je kijken wat er gebeurt, als je typt "gil".

Typ:
o
n
n
n
n
klim hek
pak krona
n

Typ nu "luister". Er worden drie cijfers genoemd. Het eerste cijfer is een 0. Het tweede cijfer is een 0. Het derde cijfer is een 1, 2, 3, 4 of 5 en je moet dit cijfer onthouden.

Typ:
z
klim hek
z
z
z
z
z
kijk douche
kijk automaat
pak krona
kijk automaat
kijk gleuf
n
n
n
n
w
kijk huis
kijk bel
kijk bord
druk bel
kijk beheerder
geef batterij
koop batterij
o
o
o
n

Typ nu "kijk papier" en "lees papier" en onthoud het woord dat er staat.

Typ:
z
z
w
kijk lijk

Dit is een agent.

Typ:
pak pistool
kijk pistool
z
kijk struiken
pak tas
z

Er ligt hier een stuk glas. Je moet er niet in trappen of over het hek klimmen, als je het bij je hebt. Later zul je in een rubberboot moeten gaan zitten. Ook dan moet je het niet bij je hebben.

Typ:
pak glas
o
kijk
snij net
kijk
w
n
o
leg glas
plaats batterij

Save het spel nu, typ "zwaai zaklantaren" en noem het woord dat op het papier stond.

Typ:
pak batterij
kijk rubberboot
leg regenpak
kijk
pak regenpak
klim duikboot
leg pistool
leg tas
kijk bed
kijk kast
open kast
pak fles
pak hoogtemeter
kijk wodka
kijk hoogtemeter
plaats batterijtje
sluit kast
z
kijk matroos
geef fles
kijk matroos
n
kijk kraan
druk kraan
vul fles
z
kijk ladder
klim ladder
kijk luik
klim ladder
z

Als je het pistool nog bij je hebt, wordt het nu naar je hut gebracht.

Typ:
kijk paneel
kijk button
kijk display
kijk codekaart

Kijk nu op de codekaart welk woord hoort bij het cijfer, dat je moest onthouden.

Typ dan "n", "n" en dan "pak pistool". Je moet nu de tas gaan openen. Save het spel eerst, want als je een verkeerde code gebruikt, volgt er een explosie. Typ "open tas". Typ het woord, dat hoort bij het cijfer, dat je moest onthouden. Als je je vergist hebt, typ dan daarna "no" en probeer de tas opnieuw te openen. Als je het goed hebt, typ dan "yes". Als de tas open is, weet je dat je het goed gedaan hebt.

Typ:
kijk
pak capsule
pak dossier
sluit tas
pak tas
lees dossier
z
klim ladder
z
w
o
o
kijk klok

Typ nu "wacht" totdat er een auto stopt en dat is dan ongeveer tien minuten nadat je op de klok hebt gekeken. Typ dan "kijk klok", "kijk auto" en "stap auto". Typ "kijk agent" en "geef walkman". Typ "kijk" totdat de agent je vraagt naar "het NIEUWE wachtwoord". Noem een willekeurig woord. Typ nu "kijk" totdat de auto stilstaat. Typ "open deur".

Typ:
kijk
pak parachute
kijk stoel
lees mededeling

Typ nu "wacht" totdat je hoort "HEBSKI" en typ dan "spring". Typ "kijk hoogtemeter" en wacht totdat de hoogtemeter minder dan 1500 feet aangeeft maar nog steeds meer dan 600 feet en typ dan "trek koord".

Typ:
n
gooi capsule
z
w
schiet paal
pak paal
o
o
klim boot
pak zeil
plaats paal
plaats touw
plaats zeil
klim boot
duw boot
eet kip
drink water

Je bent nu het pistool kwijt.

Typ:
pak vis

Je moet nu het regenpak hebben.

Typ:
snij vis
snij vis
zwaai dollars
leg regenpak
stap auto
kijk
pak boek
pak tijdschrift
lees boek
lees tijdschrift
kijk
koop blikje
open blikje
kijk cola
drink cola
lees boek

Als het goed is, stopt de auto nu.

Typ:
leg boek
leg tijdschrift
open deur
kijk dollars
kijk loket
kijk change
kijk trein
wissel dollars

Typ nu "koop kaartje" en "kiel".

Typ:
stap trein
kijk trein
kijk raam
kijk noodrem
open raam
kijk raam
kijk auto
trek noodrem

Je bent nu in Kiel. Als je wil, kun je een plattegrond maken van Kiel. Kiel bestaat uit zes straten en een haven. Houd in de gaten dat de straatnamen soms erg op elkaar lijken. Dit zijn de 7 plaatsen in Kiel:

1 die Bahnhof straasse
2 die Schweinestraase
3 die Selbdestrasse
4 die Selbdestrase
5 die Affestrasse
6 die Affenstrasse
7 de haven

Als je uit de trein bent gestapt, typ dan "w", "z", "z" en "n". Je bent nu in de haven.

Typ:
kijk loket
kijk beambte
kijk schip
koop ticket

Typ nu "wacht" totdat de beambte staat te "chancen" en typ dan "stap schip".

Typ:
kijk reling
kijk container
kijk haak
kijk bord
lees mededeling
kijk zee
w
kijk reling
kijk stoel
kijk flesje
kijk zee
o
o
kijk reling
kijk zee
w

Typ nu "wacht" totdat je de kapitein hoort.

Typ:
kijk zee
spring zee
gil (javri: of help)

Geschreven door PW.